Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

  • Laureaci
  • Gala
  • Wielka Gala
  • Warto być przyzwoitym
  • List

Dobiegła końca XIX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Laureaci programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016

Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Zapraszamy do udziału!

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

2ox2mx